Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Πολιτική Απορρήτου

Εισαγωγή

Ο Διαδικτυακός Τόπος https://mystery-pot.com/ εφεξής η «Ιστοσελίδα», εφεξής το «Μystery Pot» τελεί υπό τη διαχείριση μας και ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων είμαστε υπεύθυνοι ώστε όλες οι δραστηριότητες επεξεργασίας να είναι σύμφωνες με τις νομικές απαιτήσεις, αλλά και με την εύλογη προσδοκία σας για επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, που συλλέγονται από εσάς κατά την επίσκεψή σας στον Διαδικτυακό μας τόπο και τη χρήση των διαδικτυακών μας υπηρεσιών, ήτοι όλων των πληροφοριών οι οποίες σας ταυτοποιούν ως πρόσωπα ή μπορούν να σας ταυτοποιήσουν άμεσα ή έμμεσα.

Ως υπεύθυνοι επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας αντιμετωπίζουμε με ιδιαίτερη σοβαρότητα την προστασία του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων σας και έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διαφυλάξουμε την ασφάλεια και την τήρηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που αφορούν τους επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας της.

Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων της Ιστοσελίδας μας, προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς, όταν την επισκέπτεστε και όταν κάνετε χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών της, τις πληροφορίες που αναρτώνται σε αυτήν, τη χρήση αυτών καθώς και τα δικαιώματά σας.

Η παρούσα Πολιτική υπέχει θέση ενημέρωσης των υποκειμένων των δεδομένων σύμφωνα με τα άρθρα 13-14 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 679/2016. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική και εν γένει με τον τρόπο που η εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στη διεύθυνση: info@mystery-pot.com.

Συμμόρφωση με τον γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων και τον Ν. 4624/2019                

Στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία ιδίως από το Γενικό Κανονισμό περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 («ΓΚΠΔ»,) περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, ήτοι κάθε πληροφορίας που αφορά τον επισκέπτη της ιστοσελίδας η οποία θα περιέλθει σε γνώση μας, δεσμευόμεθα ότι θα παρέχουμε επαρκείς εγγυήσεις για την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων προστασίας των δεδομένων αυτών και για τη διασφάλιση του απορρήτου και της προστασίας τους από αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.

Στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την μεταξύ μας σύμβαση ενδέχεται να υπάρξει πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα Τα Προσωπικά Δεδομένα είναι ενδεικτικά όνομα, επίθετο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, ΑΦΜ, ιδιότητα. Οι συμβαλλόμενοι υπόκεινται, σε αυτήν την περίπτωση, στις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, ιδίως από το Γενικό Κανονισμό περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 («ΓΚΠΔ»,) ήτοι κάθε πληροφορίας που αφορά τον επισκέπτη της ιστοσελίδας μας. Σε αυτά τα πλαίσια, δεσμευόμενά ότι θα παρέχουμε επαρκείς εγγυήσεις για την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων προστασίας των δεδομένων αυτών και για  τη διασφάλιση του απορρήτου και της προστασίας τους από αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.

Συγκατάθεση

Χρησιμοποιώντας την παρούσα Ιστοσελίδα και με την επιφύλαξη των διατάξεων της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, παρέχετε τη ρητή συγκατάθεσή σας για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων .
Η συγκατάθεσή σας μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της μέχρι τότε επεξεργασίας των δεδομένων σας που έγινε επί τη βάσει αυτής. Εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, παρακαλείσθε όπως απευθύνεται σχετικό αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@mystery-pot.com.

Όσον αφορά τις πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα από την περιήγησή σας στο Διαδικτυακό μας τόπο, παρακαλείσθε όπως απόσχετε από την επίσκεψη αυτού, εάν δεν επιθυμείτε τη συλλογή κι επεξεργασία των πληροφοριών αυτών.

Για ποιούς σκοπούς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε

  1. Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας

Κατά την ως άνω χρήση των διαδικτυακών μας υπηρεσιών, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που μας παρέχετε οικειοθελώς για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, ανάλογα με το περιεχόμενο του αιτήματός σας

  1. Για Στατιστική ανάλυση

Για να μάθουμε περισσότερα σχετικά με το πώς χρησιμοποιείται ο Διαδικτυακός Τόπος μας από τους επισκέπτες αυτού, τηρούμε σε συγκεντρωτική μορφή και αναλύουμε τα δεδομένα που συλλέγουμε. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες, για παράδειγμα, για να παρακολουθήσουμε και να αναλύσουμε τη χρήση του Ιστότοπου, για να ενισχύσουμε τη λειτουργικότητά του και για να διαμορφώσουμε καλύτερα το περιεχόμενο και το σχεδιασμό του ανάλογα με τις ανάγκες των επισκεπτών μας.

Ποιά προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε

Το Μystery Pot συλλέγει δεδομένα για να διευθύνει τις δραστηριότητές μας και να σας παρέχει λύσεις για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων. Συλλέγουμε τόσο Προσωπικά Δεδομένα όσο και Άλλα Δεδομένα προκειμένου να πραγματοποιήσουμε αυτές τις προσπάθειες.

Δεν συλλέγουμε στοιχεία πιστωτικής κάρτας. Ανάλογα με τη μέθοδο πληρωμής, αυτό μπορεί να περιλαμβάνει ένα αναγνωριστικό σύνδεσης που αποστέλλεται στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών. Για να πραγματοποιήσετε αγορές μέσω της εφαρμογής Μystery Pot, σας ζητάμε να μας παρέχετε ορισμένα οικονομικά δεδομένα (π.χ. το όνομα χρήστη ή τον αριθμό της πιστωτικής σας κάρτας PayPal) για να διευκολυνθεί η επεξεργασία πληρωμών.

Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών πρέπει να συλλέγει δεδομένα πληρωμής (αριθμός πιστωτικής κάρτας), καθώς είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της σύμβασης μαζί σας και για τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία (όπως οι κανόνες που στοχεύουν στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες). Χωρίς αυτήν τη συλλογή δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα Μystery Pot. To Μystery Pot θα χρεώσει μόνο μια ονομαστική χρέωση για την επεξεργασία της πληρωμής σας.

Όταν χρησιμοποιείτε μια κινητή συσκευή, συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε το αναγνωριστικό σας Apple για διαφήμιση (IDFA) και το αναγνωριστικό διαφήμισης Google (AAID) για να αναγνωρίσουμε τη συσκευή σας και να εξουσιοδοτήσουμε δραστηριότητες που σχετίζονται με τις Υπηρεσίες μας. Αυτές οι αριθμητικές τιμές δεν είναι μόνιμα συνδεδεμένες με τη συσκευή σας και, ανάλογα με το λειτουργικό σας σύστημα, μπορείτε να τις επαναφέρετε στις ρυθμίσεις της συσκευής σας.

Συλλέγουμε στοιχεία εγγραφής και δημογραφικά στοιχεία, όπως όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κωδικός πρόσβασης, χώρα και ακριβής τοποθεσία. Συλλέγουμε επίσης τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου. Όταν χρησιμοποιείτε την Πλατφόρμα Mystery Pot, συλλέγουμε αυτόματα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των Προσωπικών Δεδομένων, σχετικά με τις υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε και τον τρόπο που τις χρησιμοποιείτε. Αυτά τα δεδομένα είναι απαραίτητα για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης μεταξύ εσάς και εμάς, προκειμένου να μπορέσουμε να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις και ενόψει του έννομου συμφέροντός μας να σας παρέχουμε και να βελτιώσουμε τις λειτουργίες της Πλατφόρμας Mystery Pot.

Όταν χρησιμοποιείτε ή αλληλεπιδράτε με τις Υπηρεσίες μας, ενδέχεται να συλλέξουμε δεδομένα σχετικά με την ακριβή ή κατά προσέγγιση τοποθεσία σας, καθώς και δεδομένα όπως η διεύθυνση IP address ή το GPS της κινητής συσκευής σας για να την προσδιορίσουμε, προκειμένου να σας προσφέρουμε μια καλύτερη εμπειρία χρήστη. Οι περισσότερες κινητές συσκευές σάς επιτρέπουν να ελέγχετε ή να απενεργοποιείτε τις υπηρεσίες τοποθεσίας για κάθε εφαρμογή στο μενού Ρυθμίσεις της συσκευής σας. Συλλέγουμε δεδομένα σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις σας με την πλατφόρμα Mystery Pot. Συλλέγουμε αυτόματα δεδομένα σύνδεσης και συσκευής. Χρησιμοποιούμε cookies και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες. Το Mystery Pot συλλέγει δεδομένα σε σχέση με τις συναλλαγές πληρωμών σας μέσω της πλατφόρμας Mystery Pot. Αυτά τα δεδομένα είναι απαραίτητα για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης μεταξύ εσάς και της Mystery Pot. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα τοποθεσίας σας για την εκτέλεση αναλύσεων για τη βελτίωση των Υπηρεσιών.

Πως και γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που συλλέγουμε για να διεξάγουμε τις δραστηριότητές μας, να διαφημίσουμε και να βελτιώσουμε την υπάρχουσα Πλατφόρμα μας, να αναπτύξουμε νέες υπηρεσίες και να βελτιώσουμε και να εξατομικεύσουμε τις εμπειρίες σας όταν αλληλεπιδράτε μαζί μας. Χρησιμοποιούμε επίσης τα Προσωπικά Δεδομένα σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Θα χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για τους ακόλουθους σκοπούς:

  • Για τη λειτουργία της επιχείρησής μας και τις Υπηρεσίες μας.

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να δημιουργήσουμε και να διαχειριστούμε τον προσωπικό σας λογαριασμό στο Mystery Pot και να επεξεργαστούμε τις παραγγελίες σας.

  • Η εξατομίκευση των εμπειριών στις Υπηρεσίες μας, προκειμένου να γνωρίζουμε και να κατανοούμε καλύτερα τους Πελάτες μας

Χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για τη διεξαγωγή αναλύσεων προκειμένου να σας προσφέρουμε προσαρμοσμένες λειτουργίες. Αυτό περιλαμβάνει την εμφάνιση ενός χάρτη ή μιας λίστας καταστημάτων κοντά σας και που ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες σας. Ενδέχεται να πραγματοποιήσουμε δημιουργία προφίλ με βάση τις αλληλεπιδράσεις σας με την Πλατφόρμα Mystery Pot, το ιστορικό παραγγελιών σας, τα δεδομένα του λογαριασμού σας και τις προτιμήσεις σας και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο επικοινωνείτε στην Πλατφόρμα Mystery Pot. Επεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα λόγω του έννομου συμφέροντός μας για τη βελτίωση της Πλατφόρμας Mystery Pot και της εμπειρίας των Πελατών μας σε αυτήν και, όταν είναι απαραίτητο, για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης μεταξύ εσάς και του Καταστήματος.

  • Δημιουργία λογαριασμού

Για να φτιάξετε λογαριασμό χρήστη θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε τα βασικά δεδομένα σας (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου, όνομα, κωδικό πρόσβασης). Με τα δεδομένα αυτά μπορείται να συνδέεστε στον ισότοπο και στην εφαρμογή μας.

  • Επικοινωνήσουμε μαζί σας και να απαντήσουμε στα αιτήματά σας

Όταν δημιουργείτε λογαριασμό μαζί μας, έχετε την επιλογή να λαμβάνετε ανακοινώσεις για εμάς και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας μέσω email ή/και ειδοποιήσεων. Εάν συναινείτε σε αυτές τις επικοινωνίες, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και άλλα δεδομένα για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του Mystery Pot που έχετε αγοράσει ή χρησιμοποιήσει και για να σας ενημερώσουμε για άλλα προϊόντα, προσφορές και υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν . Μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις επικοινωνίας σας ανά πάσα στιγμή στις εφαρμογές. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας για τεχνική υποστήριξη, διαδικτυακές υπηρεσίες, πληροφορίες προϊόντων ή οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία που ξεκινάτε από εσάς. Αυτό περιλαμβάνει πρόσβαση στον λογαριασμό σας σε περίπτωση αιτημάτων τεχνικής υποστήριξης. Επιπλέον, κατόπιν αιτήματός σας, θα χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για να σας εγγράψουμε σε διαγωνισμούς, προγράμματα ή προσφορές. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για να σας ενημερώσουμε για προωθήσεις και άλλες ειδικές προσφορές. Λάβετε υπόψη ότι ανεξάρτητα από τις ρυθμίσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ειδοποιήσεων, ενδέχεται να σας στείλουμε ειδοποιήσεις σχετικά με την απόδοση των Υπηρεσιών μας, όπως αλλαγές στους Όρους μας ή στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή άλλες επίσημες επικοινωνίες σε σχέση με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που αγοράσατε ή είστε χρησιμοποιώντας. Αυτές οι ειδοποιήσεις περιλαμβάνουν επίσης email, ειδοποιήσεις και μηνύματα κειμένου σε περίπτωση που μία ή περισσότερες από τις αγορές σας ακυρωθούν/ακυρωθούν από ένα κατάστημα. Αυτό το κάνουμε για να σας εμποδίσουμε να πάτε σε ένα κατάστημα για να αγοράσετε τρόφιμα που δεν υπάρχουν πλέον σε απόθεμα σε αυτό το κατάστημα.

  • Προσαρμόσουμε τη διαφήμιση και το μάρκετινγκ μας

Χρησιμοποιούμε Προσωπικά Δεδομένα και Άλλα Δεδομένα για να διευκολύνουμε τις διαφημιστικές μας καμπάνιες και τις καμπάνιες μάρκετινγκ, για να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Δεδομένου ότι μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, ενδέχεται να σας στείλουμε διαφημιστικά μηνύματα, προσφορές μάρκετινγκ, διαφημίσεις και άλλες πληροφορίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν με βάση τις προτιμήσεις σας και τις διαφημίσεις σας στα κοινωνικά δίκτυα μέσω των Πλατφορμών Κοινωνικών Μέσων. Αυτό περιλαμβάνει διαγωνισμούς και άλλες προωθητικές δραστηριότητες. Θα έχετε πάντα τη δυνατότητα να ζητήσετε από το Mystery Pot να μην σας στείλει διαφημιστικό υλικό ή πληροφορίες. Θα επεξεργαστούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω με βάση το έννομο συμφέρον μας να διεξάγουμε δραστηριότητες μάρκετινγκ προκειμένου να σας προσφέρουμε προϊόντα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

  • Δημιουργία και διατήρηση ενός αξιόπιστου και ασφαλούς περιβάλλοντος

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε Προσωπικά Δεδομένα για τον εντοπισμό και την πρόληψη απάτης, ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, κατάχρησης, περιστατικών ασφαλείας και άλλων επιβλαβών δραστηριοτήτων. Για τη διεξαγωγή ερευνών ασφαλείας και αξιολογήσεις κινδύνου και για την επαλήθευση ή την πιστοποίηση τυχόν δεδομένων ή αναγνωριστικών που μας παρέχετε.

Αποθήκευση προσωπικών δεδομένων

Τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς αποθηκεύονται Σύστημα Διαχείρισης Αιτήσεων καθώς και στα αντίγραφα ασφαλείας που διατηρούμε στα συστήματά μας (π.χ. email).

Cookies

Προκειμένου η επίσκεψη στον δικτυακό μας τόπο/την εφαρμογή μας να είναι ελκυστική και να καταστεί δυνατή η χρήση ορισμένων λειτουργιών, χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα cookies σε διάφορες σελίδες. Αυτά είναι μικρά αρχεία κειμένου που είναι αποθηκευμένα στον περιηγητή σας. Ορισμένα από τα cookies που χρησιμοποιούμε διαγράφονται με το πέρας της περιόδου λειτουργίας του περιηγητή, δηλαδή μετά το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης (τα λεγόμενα session cookies). Άλλα cookies παραμένουν στη συσκευή σας και μας επιτρέπουν να αναγνωρίσουμε τον περιηγητή σας κατά την επόμενη επίσκεψή σας (μόνιμα cookies). Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε να ενημερώνεστε για τις ρυθμίσεις των cookies, ή μέσω του ενημερωτικού πλασίου (cookies banner) ή τέλος από την πολιτική cookies στην ιστοσελίδα μας και να αποφασίζετε μεμονωμένα για την αποδοχή ή την απόκλισή τους για συγκεκριμένες περιπτώσεις ή γενικά. Η μη αποδοχή των cookies μπορεί να περιορίσει τη λειτουργικότητα του ιστότοπού μας. ( Εάν η επεξεργασία πραγματοποιείται με τη συγκατάθεσή σας, η νομική βάση είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 (α) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, δηλαδή τη συγκατάθεσή σας. Διαφορετικά, η επεξεργασία βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 (στ) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.
Το έννομο συμφέρον μας έγκειται στον προαναφερθέντα σκοπό.)

Πρόληψη της απάτης και ασφάλεια της πλατφόρμας μας

Προκειμένου να προστατέψουμε τους χρήστες μας και την πλατφόρμα μας από πιθανές επιθέσεις, παρακολουθούμε συνεχώς τις δραστηριότητες στον ιστότοπό μας. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιούμε διάφορα τεχνικά μέσα για να διασφαλίσουμε ότι οι ύποπτες συμπεριφορές εντοπίζονται και αντιμετοπίζονται εγκαίρως. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, χρησιμοποιούνται παράλληλα αρκετοί μηχανισμοί παρακολούθησης που εμποδίζουν τους πιθανούς εισβολείς από μια πιθανή πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας.

Η διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι ημιαυτοματοποιημένη και μπορεί να έχει νομικές συνέπειες για τον ενδιαφερόμενο ή να τον επηρεάζει με παρόμοιο τρόπο. Εάν η ημιαυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων οδηγεί σε αρνητικό αποτέλεσμα για εσάς και δεν συμφωνείτε με αυτό, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση info@mystery-pot.com. Σε αυτή την περίπτωση, θα αξιολογήσουμε μεμονωμένα την υπόθεσή σας.

Χρήση και ανταλλαγή πληροφοριών

Η εταιρεία σέβεται το δικαίωμά σας να προστατεύονται το απόρρητό σας και οι πληροφορίες που σας αφορούν και για τον λόγο αυτό χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές για τους προαναφερόμενους σκοπούς. Για τον λόγο αυτό δεν κοινοποιεί, δεν διαβιβάζει και δεν καθιστά τις πληροφορίες που σας αφορούν προσιτές σε τρίτους, παρά μόνον εφόσον αυτό απαιτείται για την εκπλήρωση των περιγραφόμενων στην παρούσα Πολιτική σκοπών επεξεργασίας. Επίσης, δεν διαβιβάζουμε τις πληροφορίες αυτές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σχόλιο προς πελάτη: Να επιβεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει διαβίβαση εκτός ΕΕ). Ενδέχεται να καθιστούμε πληροφορίες σχετικά με εσάς διαθέσιμες σε άλλες εταιρείες, εφαρμογές ή πρόσωπα στις περιστάσεις που αναφέρονται παρακάτω:

Μπορεί να κοινοποιούμε σε τρίτα μέρη συγκεντρωτικές πληροφορίες ή πληροφορίες που δεν σας ταυτοποιούν άμεσα, για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας μας. Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν κοινοποιούμε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα στοιχεία επικοινωνίας σας σε τρίτα μέρη για το σκοπό αυτό.
Μπορεί να χρησιμοποιούμε ή να χρησιμοποιήσουμε στο μέλλον τρίτα μέρη για την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με την Ιστοσελίδα μας, όπως διαχείριση της βάσης δεδομένων, παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επεξεργασία δεδομένων και διανομή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μηνυμάτων κειμένου. Αυτά τα τρίτα μέρη θα έχουν πρόσβαση στις απολύτως απαραίτητες πληροφορίες που σας ταυτοποιούν μόνο για την εκτέλεση των παραπάνω καθηκόντων τους για λογαριασμό μας και με ρητές συμβατικές δεσμεύσεις ως προς την προστασία του απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων σας.

Μπορεί να κοινοποιούμε πληροφορίες για εσάς για να διερευνήσουμε, αποτρέψουμε ή προβούμε σε ενέργειες σχετικά με παράνομες δραστηριότητες, εάν υπάρχουν υποψίες για έκνομη συμπεριφορά ή αξιόποινες πράξεις σε βάρος δικαιωμάτων και έννομων συμφερόντων οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας μας ή εάν απαιτείται από το νόμο, καθώς και σε άλλες περιπτώσεις στις οποίες θεωρούμε καλόπιστα ότι η κοινοποίηση των πληροφοριών είναι απαραίτητη.

Μπορεί να κοινοποιούμε πληροφορίες που σας αφορούν για να απαντήσουμε σε δικαστικές κλητεύσεις, εντάλματα ερευνών, δικαστικές διαδικασίες, δικαστικές εντολές, νομικές διαδικασίες ή άλλα μέτρα επιβολής του νόμου από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, περιλαμβανομένης της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και των Εποπτικών Αρχών Προστασίας Δεδομένων άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για να κατοχυρώνουμε και να προασπίζουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας ή για να αντικρούουμε αξιώσεις εις βάρος μας.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι τρίτα μέρη μπορεί να συλλέγουν κατά τρόπο ανεξάρτητο δεδομένα σχετικά με εσάς, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας και πληροφοριών σχετικά με τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε και των συνδέσεων στις οποίες κάνετε κλικ, μέσω των cookies, των «κλικ» σε συνδέσεις ή άλλων μέσων κατά την επίσκεψή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε κατωτέρω στην ενότητα «Cookies».

Πάροχοι υπηρεσιών

Χρησιμοποιούμε διαφορετικούς εκτελούντες επεξεργασία δεδομένων για τις καθημερινές μας δραστηριότητες επεξεργασίας. Αυτοί επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 28 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας και δεν έχουν καμία αξίωση σχετικά με αυτά. Παρακολουθούμε τους εκτελούντες την επεξεργασία και συνεργαζόμαστε μόνο με αυτούς που πληρούν τα υψηλές απαιτήσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων που θέτουμε.
Επειδή χρησιμοποιούμε διαφορετικούς εκτελούντες επεξεργασία δεδομένων τους οποίους μπορεί να μεταβάλλουμε κατά διαστήματα, δεν είναι εφικτό να εντοπιστούν συγκεκριμένοι παραλήπτες προσωπικών πληροφοριών. Ωστόσο, αν σας ενδιαφέρει, θα μοιραστούμε τις λεπτομέρειες του(ων) εκτελούντος(ων) επεξεργασία που χρησιμοποιείται τη δεδομένη περίοδο, κατόπιν αιτήματος.

Ανήλικοι

Κατά τη συλλογή πληροφοριών απευθείας από εσάς, λαμβάνουμε την κατάλληλη μέριμνα προκειμένου να διακριβώσουμε ποιες από τις συλλεγόμενες προσωπικές πληροφορίες αφορούν ανηλίκους. Σε κάθε περίπτωση, εάν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 16 ετών χωρίς επαληθεύσιμη γονική συναίνεση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 679/2016, θα διαγράψουμε τις πληροφορίες από τη βάση δεδομένων μας το συντομότερο δυνατό. Εάν πιστεύετε ότι μπορεί να έχουμε συλλέξει πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 15 ετών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του στη διεύθυνση info@mystery-pot.com.

Χρόνος τήρησης πληροφορίων

Η εταιρεία θα τηρεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει μέσω της Ιστοσελίδας του για το απολύτως απαραίτητο χρονικό για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας και των έννομων υποχρεώσεών του. Εφόσον ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, θα διαγράψουμε τα δεδομένα σας από τα ηλεκτρονικά και φυσικά μας αρχεία, εκτός εάν η τήρηση αυτών καθίσταται απαραίτητη σε συμμόρφωση με νόμιμη υποχρέωσή μας ή για την άσκηση, θεμελίωση ή υπεράσπιση δικαιωμάτων ή έννομων συμφερόντων μας ενώπιον δικαστικών αρχών.

Ασφάλεια των πληροφοριών

Η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας είναι για εμάς απόλυτη δέσμευση. Για να το πετύχουμε αυτό, εφαρμόζουμε όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα για τους σκοπούς της επεξεργασίας τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, την ανταπόκριση και επάρκεια των οποίων ελέγχουμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Τα δικαιώματά σας

Μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώματα:

α) το δικαίωμα πρόσβασης, για να μάθετε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο σκοπό και τους αποδέκτες αυτών,

β) το δικαίωμα διόρθωσης, για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων σας,

γ)το δικαίωμα διαγραφής ή αλλιώς «δικαίωμα στη λήθη», για να διαγραφούν τα προσωπικά σας δεδομένα από τα αρχεία μας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη ή η διατήρηση των δεδομένων σας δεν απαιτείται προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις έννομες υποχρεώσεις μας ή για την προάσπιση των έννομων συμφερόντων μας ενώπιον των Δικαστηρίων,

δ) το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων σας,

ζ)το δικαίωμα φορητότητας, για να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο,

η)το δικαίωμα εναντίωσης, εάν δεν επιθυμείτε τη χρήση των δεδομένων σας για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης των υπηρεσιών μας, περιλαμβανομένης και της εναντίωσης στην κατάρτιση προφίλ. (Σας ενημερώνουμε σε κάθε περίπτωση ότι η Ιστοσελίδα μας δεν χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και δεν προβαίνει σε κατάρτιση προφίλ επί τη βάσει αυτοματοποιημένων μεθόδων επεξεργασίας των δεδομένων σας).

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας παρακαλείσθε όπως αποστείλετε αντίστοιχο αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@mystery-pot.com.

Σε κάθε αίτημά σας θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθούμε εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του. Ωστόσο, σε περίπτωση που λόγω πολυπλοκότητας του αιτήματός σας ή λόγω του όγκου των πληροφοριών δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα ημερών, η εταιρεία δεσμεύεται να σας ενημερώσει μέσα στην παραπάνω προθεσμία εγγράφως για τους λόγους της καθυστέρησης και να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ικανοποίηση του αιτήματός σας το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός δύο (2) επιπλέον μηνών.

Διατηρούμε όμως το δικαίωμα να μην ικανοποιήσουμε το αίτημά σας, στην περίπτωση που αυτό κριθεί προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, ενημερώνοντάς σας σχετικά με τους λόγους της μη ικανοποίησης αυτού.

Σε κάθε περίπτωση, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr)